Kategorier
Utbildning

Vem använder sig av härskarteknik?

Härskarteknik är något som du kanske hört talas om, men vet du varför tekniken används och vad den egentligen har för syfte? Om inte kan du läsa här nedan.

Ordet härskarteknik används i samband med de metoder man använder sig av för att ta makten över andra. Så är ofta fallet mellan kollegor. Det kan även förekomma inom en familj eller annan nära relation. Det syftar till att trycka ner någon och få den att känna sig ovärdig. Man kan ägna sig åt att förlöjliga en person eller undanhålla information som är av betydelse.

Resultatet blir att den som blir utsatt börjar prestera sämre och känner sig mindre smart eller intelligent. Det kan faktiskt gå så långt att den personen som blir utsatt för härskarteknik till slut blir en skugga av sitt forna jag. Beslutsfattande och problemlösningar är saker som inte går att reda ut. Du blir oförmögen att ta till dig saker som kräver fokus och förlorar din förmåga till analys.

Några exempel på härskarteknik som är vanliga

Här kan du läsa om exempel på olika härskartekniker och hur de påverkar människor. Först ut är osynliggörande. Det går ut på att du ska kunna uppfattas som fullständigt oviktig. Vad du säger har ingen betydelse och det du säger är det ingen som behöver lyssna på över huvud taget. Du uppfattas till slut helt enkelt som en person som inte är att räkna med.

Vuxna använder det mot barn, äldre människor har den attityden mot dem som är yngre och det har varit vanligt att män använt den gentemot kvinnor under långa perioder. Genom att förstå sig på de olika teknikerna inom härskartekniken kan man stå emot och till slut inte påverkas alls. Man förlöjligar, underminerar, pådyvlar en person skuld och skam, samt utövar dubbelbestraffning. Kom ihåg att det inte är dig det är fel på.